User-agent: psbot

User-agent: psbot er en af de hyppigst blokkerede robotter i Danmark, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.