User-agent: Wget

User-agent: Wget er en af de hyppigst blokkerede robotter i Danmark, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.