User-agent: Radiation Retriever 1.1

User-agent: Radiation Retriever 1.1 er forholdsvis ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.