User-agent: NetMechanic

User-agent: NetMechanic er forholdsvis ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.