User-agent: NaverBot

User-agent: NaverBot er næsten aldrig blokkeret af danske websites, enten er den sjælden, eller også er der ikke mange der ser den som ondartet.