User-agent: MS Search 4.0 Robot

User-agent: MS Search 4.0 Robot er indimellem blokkeret af danske websites, de fleste blokkerer den ikke. Ulemperne ved at blokkere robotten balanceres af fordelene ved at blokkere den.