User-agent: Jetbot

User-agent: Jetbot er ret ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.