User-agent: Gigabot

User-agent: Gigabot er ret ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.