User-agent: Gaisbot

User-agent: Gaisbot er forholdsvis ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.