User-agent: Fluid Dynamics Search Engine robot

User-agent: Fluid Dynamics Search Engine robot er kun blokkeret af under 2 af de danske websites vi har gennemgået, enten er den sjælden, eller også er der ikke mange der ser den som ondartet.