User-agent: Fasterfox

User-agent: Fasterfox er forholdsvis ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.