User-agent: Download Ninja

User-agent: Download Ninja er forholdsvis ofte blokkeret af danske websites, dette tolker vi som at ulemperne ved at blokkere robotten overstiges af fordelene ved at blokkere den.